Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2018

nevermorefuckit
5657 ac1f 500
Rupi Kaur - Słońce i jej kwiaty.
Reposted fromnutt nutt vianiebieskieoczy niebieskieoczy
nevermorefuckit
8774 d1fc 500
Reposted frompiehus piehus vianiebieskieoczy niebieskieoczy
nevermorefuckit
7595 602c 500
Reposted frompastelowe pastelowe vianiebieskieoczy niebieskieoczy
nevermorefuckit
nevermorefuckit
8374 48e4 500
Reposted fromOoliv Ooliv vianiebieskieoczy niebieskieoczy
nevermorefuckit
1917 9164 500
Reposted fromparkaboy parkaboy vianiebieskieoczy niebieskieoczy
nevermorefuckit
My, ludzie, chorujemy na własną przeszłość.
— kochanka Freuda.
nevermorefuckit
7103 8be2 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaspecialneeds specialneeds
nevermorefuckit
Pytasz, czy cię kocham. Nie, nie, nie - absolutnie. Jesteś po prostu pierwszą myślą po przebudzeniu. I ostatnią przed snem. I tymi wszystkimi pomiędzy przebudzeniem a zaśnięciem.
— Piotr Adamczyk
nevermorefuckit
Kiedy juz zrozumiesz, że większość ludzi to pozoranci, robiący ze swojego życia przedstawienie, przestanie Ci zależeć na ich akceptacji
nevermorefuckit
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud, na drogowskaz, na pomocną dłoń. Wierzymy w świat, którego nie ma, w ludzi, których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni, miesiące, lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że zmienimy się, ale od "jutra". Musisz sobie zaufać. Dzisiaj. Musisz zacząć walczyć. Dzisiaj. Musisz uwierzyć, że dasz radę. Dzisiaj. Musisz zacząć iść. Dzisiaj. Musisz zostawić za sobą przeszłość. Dzisiaj. Musisz go odpuścić. Dzisiaj.
— N. Belcik

July 04 2018

nevermorefuckit
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskieoczy niebieskieoczy

April 26 2018

nevermorefuckit
0969 b4d2 500

April 08 2018

nevermorefuckit
7988 b156 500
Reposted frompiehus piehus viajethra jethra
nevermorefuckit
3457 bf2d 500
zaryzykowałabym....
Reposted fromdziewcze dziewcze viajethra jethra
nevermorefuckit
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viaOlsonek Olsonek
nevermorefuckit
1631 74ad 500
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere viaOlsonek Olsonek
nevermorefuckit
Reposted frommeem meem viajethra jethra
nevermorefuckit
0704 78c6 500
Reposted fromnutt nutt viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl