Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

nevermorefuckit
If you get tired, learn to rest, not to quit.
— Banksy
Reposted fromumorusana umorusana viaspecialneeds specialneeds

November 29 2017

nevermorefuckit
To niewiarygodne, że ma się wokół siebie tak strasznie dużo osób, a chce tylko jednej.
— Tove Jansson w liście do Tuulikki Pietilä
Reposted frommissljud missljud viaOlsonek Olsonek
nevermorefuckit
Naszą największą słabością jest poddawanie się.
— Thomas Edison
Reposted fromkonwalia konwalia viajethra jethra
nevermorefuckit
Czego się boisz? Że popełnisz błąd? Że cię wyśmieją? Że ci się nie uda? Ale jakie to ma znaczenie? Naprawdę będziesz uzależniał swoje życie od tego, co sobie pomyślą inni ludzie?
Reposted fromcitiesofnight citiesofnight viajethra jethra
nevermorefuckit
6474 411a 500
Reposted fromLukrecja Lukrecja viajethra jethra
nevermorefuckit
7201 3729 500
Reposted fromtfu tfu viajethra jethra
nevermorefuckit
nevermorefuckit
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viajethra jethra
nevermorefuckit
Reposted fromDevikitsu Devikitsu viajethra jethra
nevermorefuckit
Reposted fromapatia apatia viajethra jethra

November 21 2017

8443 ea17
Reposted fromLittleJack LittleJack viaflosik flosik
nevermorefuckit
Nie przeciągaj pożegnania, bo to męczące. Zdecydowałeś się odejść, to idź.
— Antoine de Saint-Exupéry - Mały Książę
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapoolun poolun
nevermorefuckit
0649 71b9
Reposted fromTinySilentSoul TinySilentSoul viapoolun poolun
9414 12be
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viapoolun poolun
nevermorefuckit
9125 e85a
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven vianokturnal nokturnal
nevermorefuckit
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viapozakontrola pozakontrola
nevermorefuckit
2003 4762
Reposted fromprzemeksic przemeksic viapozakontrola pozakontrola
nevermorefuckit
1996 73d5 500
Reposted fromwentyl wentyl viakotfica kotfica
nevermorefuckit
3443 90fc 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajustaperson justaperson
nevermorefuckit
4680 a1ab 500
Reposted fromfeels feels viajustaperson justaperson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl