Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2019

nevermorefuckit
6492 22b8 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viajethra jethra
nevermorefuckit
4537 5c23 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajethra jethra
nevermorefuckit
9666 3c2d
Reposted fromRowena Rowena viajethra jethra
nevermorefuckit
nevermorefuckit
nabrałam się na Ciebie wystarczającą ilość razy.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
7599 bb82
Reposted frombun bun vianiebieskieoczy niebieskieoczy
nevermorefuckit
2664 7c67 500
Reposted fromoll oll viaspecialneeds specialneeds

May 26 2019

nevermorefuckit
4870 cbd4
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
nevermorefuckit
8954 21c7 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viairmelin irmelin
nevermorefuckit
9893 5539 500
Reposted fromkaiee kaiee viaanastasie anastasie
nevermorefuckit
nevermorefuckit
8022 893e
Reposted fromNekoii Nekoii viamefir mefir
nevermorefuckit
8889 cce2 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamefir mefir
nevermorefuckit
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viapoolun poolun
nevermorefuckit
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viamefir mefir
nevermorefuckit
9934 0e41 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viairmelin irmelin
nevermorefuckit
Z kobietami po prostu tak jest. Wszystko, co przeżyły, pozostaje w nich na zawsze.
— Tomás Eloy Martínez
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
nevermorefuckit
Każdy skrywa w głębi duszy swoje prywatne ruchome piaski, w których czasem tonie.
— R.Brett "Bóg nigdy nie mruga"
nevermorefuckit
7746 0bfb 500
Reposted fromverschwoerer verschwoerer viairmelin irmelin
nevermorefuckit

Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.

— Agnieszka Osiecka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl