Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2018

nevermorefuckit
1825 c52b 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaSam90 Sam90
nevermorefuckit
Reposted fromFlau Flau viaSam90 Sam90
nevermorefuckit
8010 1672 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaSam90 Sam90

October 12 2018

nevermorefuckit
1929 a687 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaspecialneeds specialneeds
nevermorefuckit

October 07 2018

nevermorefuckit
nevermorefuckit
nevermorefuckit
nevermorefuckit
Już mnie zniszczył. Nie zepsuł, lecz zniszczył. Coś zepsutego można naprawić. Zniszczonego nie.
— Jodi Ellen Malpas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskieoczy niebieskieoczy
4594 3702 500

October 05 2018

nevermorefuckit
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— Zakochany Włóczykij

September 08 2018

nevermorefuckit
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski

July 09 2018

nevermorefuckit
5657 ac1f 500
Rupi Kaur - Słońce i jej kwiaty.
Reposted fromnutt nutt vianiebieskieoczy niebieskieoczy
nevermorefuckit
8774 d1fc 500
Reposted frompiehus piehus vianiebieskieoczy niebieskieoczy
nevermorefuckit
7595 602c 500
Reposted frompastelowe pastelowe vianiebieskieoczy niebieskieoczy
nevermorefuckit
nevermorefuckit
8374 48e4 500
Reposted fromOoliv Ooliv vianiebieskieoczy niebieskieoczy
nevermorefuckit
1917 9164 500
Reposted fromparkaboy parkaboy vianiebieskieoczy niebieskieoczy
nevermorefuckit
My, ludzie, chorujemy na własną przeszłość.
— kochanka Freuda.
nevermorefuckit
7103 8be2 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaspecialneeds specialneeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl