Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2019

nevermorefuckit
1676 8037 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatulele tulele
9883 d3bd 500
Reposted fromnudes nudes viatulele tulele
nevermorefuckit
Z mężczyzną należy komunikować się wprost, a nie byle jak. To nie kobieta, co chwyta w lot każdą dygresyjkę, każdą aluzyjkę i nie zgubi nici przewodniej, o nie.
— "Współcześni samym sobie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadontforgot dontforgot
nevermorefuckit
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber (z książki Najgorszy człowiek na świecie)
Reposted fromoktawka oktawka viadontforgot dontforgot
nevermorefuckit
9501 4079 500
Reposted fromsoftboi softboi viaOnly2you Only2you
nevermorefuckit
Podobno ludzie wracają, gdy kończą im się miejsca, w które mogli uciekać.
— Doctor Evil
nevermorefuckit
3824 fc9f
Reposted fromasxhin asxhin
nevermorefuckit
7405 7a5d 500
Reposted fromgrobson grobson viawakemeupx wakemeupx
nevermorefuckit
3572 88cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx
nevermorefuckit
2280 3cfb 500
Reposted frompierdolony pierdolony viawakemeupx wakemeupx
nevermorefuckit
6643 73e4 500
Reposted fromzie zie viaszlugtime szlugtime
nevermorefuckit
Nie zawsze rozumiem, o co chodzi Bogu, ale i tak się modlę. Jak w tym starym powiedzeniu: nie mam pojęcia, jak działa elektryczność, ale nie będę z tego powodu siedzieć po ciemku. Nie muszę rozumieć Boga, żeby w Niego wierzyć. Nadzieję czerpię z tych słów anonimowego autora: 'Wierzę w słońce, nawet gdy nie świeci. Wierzę w miłość, nawet gdy jej nie czuję. Wierzę w Boga, nawet gdy milczy'.
— R. Brett - 'Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu'
nevermorefuckit
3589 e1b2

March 31 2019

nevermorefuckit
Wzięłam do ręki dziś moja rękę
Myślałam ze to za tobą tęsknie
Ale się okazało ze jednak nie
Tak bardzo brakowało mi mnie.
— Natalia Przybysz - Niebo
Reposted fromresort resort viaOlsonek Olsonek
nevermorefuckit
8599 fa4d 500

October 18 2018

nevermorefuckit
1825 c52b 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaSam90 Sam90
nevermorefuckit
Reposted fromFlau Flau viaSam90 Sam90
nevermorefuckit
8010 1672 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaSam90 Sam90

October 12 2018

nevermorefuckit
1929 a687 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaspecialneeds specialneeds
nevermorefuckit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl