Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2017

nevermorefuckit
8313 1bc9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatfu tfu
nevermorefuckit
8997 f490
Reposted fromdoedeer doedeer vianyaako nyaako
nevermorefuckit

Walczę o oddech

Kot nie wejdzie do wody
Zachowując spokój
To niemożliwe

Jestem
W sytuacji gorszej
Niż statystyczny kot

Tkwi we mnie
Niepokój
Dookoła oceany

https://molewfilizance.wordpress.com/2017/05/12/walcze-o-oddech/
Reposted frommole-w-filizance mole-w-filizance vianiskowo niskowo
nevermorefuckit
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch

September 22 2017

nevermorefuckit
0757 5980 500
Reposted fromSapereAude SapereAude viaBloodyPierrot BloodyPierrot

September 19 2017

nevermorefuckit
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viarugia rugia
nevermorefuckit
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viarugia rugia
5451 5353 500
nevermorefuckit
6787 d855
Reposted fromxalchemic xalchemic viaasylopath asylopath
nevermorefuckit
6548 9131 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaasylopath asylopath
nevermorefuckit
3406 1797
Reposted fromkatsiu katsiu viaasylopath asylopath
nevermorefuckit

- mogłabyś mieć każdego

- chodzi o to, kogo się pragnie, a nie o to, kogo można mieć 

— true.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viaasylopath asylopath

September 18 2017

9984 dbc1 500
Reposted fromtaurotragus taurotragus vianoisetales noisetales
nevermorefuckit
(...) Paradoksalnie - gdy masz depresyjną osobowość, lepiej dajesz sobie radę z przewlekłym bólem. Lepiej dajesz sobie radę z sytuacjami, które nie dają nadziei na poprawę.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
Reposted fromrollinsonowa rollinsonowa viamagolek22 magolek22
nevermorefuckit
2518 1d40 500
nevermorefuckit

- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.

— O.Frycz

Reposted fromUndomiel Undomiel viamagolek22 magolek22
nevermorefuckit
8770 f9cf 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viahogwarts hogwarts

September 14 2017

nevermorefuckit
3834 b57a
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viairmelin irmelin
nevermorefuckit
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viamiktoria miktoria
nevermorefuckit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl